Hải Phòng khởi công đường ven biển liên tỉnh gần 3.500 tỷ đồng

Thứ bảy, ngày 13/05/2017 - 23:20:00
Tuyến đường ven biển dài gần 30km hôm nay được thành phố Hải Phòng khởi công xây dựng, dự kiến hoàn thành cuối năm 2019.

Chiều 13/5, tại quận Đồ Sơn, UBND Hải Phòng khởi công xây dựng tuyến đường ven biển có tổng chiều dài gần 30 km, trong đó đoạn đường chạy qua địa bàn Hải Phòng trên 20 km và qua Thái Bình 9km, tổng mức đầu tư hơn 3.460 tỷ đồng.

Giai đoạn I, toàn tuyến theo quy mô đường cấp 3 đồng bằng, tốc độ thiết kế 80km/h; riêng đoạn qua Hải Phòng tốc độ lên tới 100km/h. Nền đường rộng 16m, với 2 làn xe cơ giới.

http://vntin.com

Dự án triển khai theo hình thức đối tác công tư, trong đó thành phố Hải Phòng chi gần 412 tỷ đồng phục vụ giải phóng mặt bằng; số tiền còn lại do nhà thầu huy động.

Đây là hợp đồng dự án BOT (xây dựng - kinh doanh - chuyển giao) nên thời gian nhà đầu tư được Chính phủ cho phép thu phí để hoàn vốn trong vòng 23 năm.

Tuyến đường ven đường đi qua thành phố Hải Phòng nằm trong tuyến đường bộ ven biển Việt Nam đã được Thủ tướng phê duyệt ngày 18/01/2010. Đây là tuyến đường đi sát biển, liên kết các tỉnh, thành phố ven biển nhằm khai thác, sử dụng có hiệu quả tài nguyên và vùng ven biển, phục vụ phát triển kinh tế xã hội cũng như việc tăng cường củng cố quốc phòng an ninh.

Giang Chinh