Gần 300 tấn nghêu chết trắng bờ biển Kiên Giang

Thứ bảy, ngày 13/05/2017 - 17:17:22
Gần 300 tấn nghêu, sò và cá chết trắng bất thường kéo dài hơn 20 km dọc bờ biển từ Kiên Lương đến Hà Tiên (Kiên Giang) nhiều ngày qua.
http://vntin.com