Mỹ xử bắn tù nhân như thế nào?

Thứ năm, ngày 16/02/2017 - 17:22:46
Tại các bang ở Mỹ cho phép xử bắn, tù nhân được bịt mặt, trói vào ghế và có một tấm bia trên ngực. Đội xử bắn thi hành án từ sau một bức tường có lỗ châu mai che màn đen.

http://vntin.com

 

Như Tâm
Đồ họa: Next Media