Mô hình tòa nhà xanh trong thành phố

Thứ bảy, ngày 18/02/2017 - 05:10:01
Các tòa nhà xanh trong thành phố được thiết kế để tiêu thụ ít năng lượng, tiết kiệm nước và cải thiện môi trường trong nhà cũng như chất lượng không khí.
http://vntin.com

Lê Hùng