Phát hiện 200 chỉ dấu di truyền liên quan với hói đầu

Thứ tư, ngày 22/02/2017 - 15:24:58
Những phát hiện này làm tăng mạnh số lượng các chỉ dấu di truyền có liên quan với hói đầu ở nam giới; một nghiên cứu lớn trước đây mới chỉ xác định được 8 chỉ dấu như vậy.
http://vntin.com

Các nhà nghiên cứu thuộc Trung tâm Bộ gen và Y học thử nghiệm Đại học Edinburgh đã phân tích thông tin từ hơn 52.000 nam giới tuổi từ 40 đến 69 tại Anh. Trong số này, khoảng 32% cho biết không bị rụng tóc, 23% có rụng tóc nhẹ, 27% rụng tóc vừa phải và 18% cho biết bị rụng tóc rất nhiều.

Sau đó các nhà nghiên cứu đã phân tích bộ gen của các đối tượng, tìm kiếm những biến thể di truyền, gọi là đa hình đơn nucleotid, hay SNPs, có liên quan với rụng tóc nhiều. Việc tìm kiếm này đã bộc lộ 287 biến thể di truyền, nằm trên hơn 100 gen, có liên quan với rụng tóc nghiêm trọng.

Nhiều biến thể di truyền nằm trên hoặc gần các gen trước đây đã được liên hệ với tăng trưởng của tóc, tóc bạc hoặc các cấu trúc sinh học tham gia cấu tạo nên tóc.

40 biến thể di truyền nằm trên nhiễm sắc thể X mà nam giới thừa hưởng từ mẹ. Một trong các gen trên nhiễm sắc thể X - gen thụ thể androgen, gắn với hoóc môn testosteron – có liên quan chặt chẽ với rụng tóc nghiêm trọng. Các nghiên cứu trước đây cũng đã chỉ ra rằng gen này có liên quan chặt chẽ với hói đầu nam giới.

Sau đó các nhà nghiên cứu đã xây dựng một công thức tính “điểm số nguy cơ” di truyền, để thử dự đoán nguy cơ rụng tóc nghiêm trọng ở nam giới. Trong số những người có điểm dưới trung bình, 39% không rụng tóc và 14% rụng tóc nghiêm trọng. Ngược lại, trong số những người nằm trong top 10% có điểm số cao nhất, 58% bị rụng tóc từ vừa đến nặng.

Nghiên cứu không thu thập thông tin về độ tuổi mà các đối tượng bắt đầu bị rụng tóc. Các tác giả dự kiến sẽ tìm thấy những mối liên quan di truyền thậm chí còn mạnh hơn nữa với rụng tóc nếu có thể đưa vào thông tin về những người nào bị rụng tóc sớm.

Khi có thêm thông tin từ các đối tượng, các nhà nghiên cứu có thể tinh chỉnh thêm dự đoán của mình.

"Chúng tôi vẫn còn một chặng đường dài từ việc dự đoán chính xác cho mô hình rụng tóc của một cá nhân. Tuy nhiên, những kết quả này đưa chúng ta gần hơn một bước", đồng tác giả nghiên Riccardo Marioni, của Đại học Trung tâm Edinburgh cho Gen và Experimental Medicine, cho biết trong một tuyên bố.

"Những phát hiện này mở đường cho một sự hiểu biết tốt hơn về các nguyên nhân di truyền của rụng tóc," Marioni nói.

Các nhà nghiên cứu cũng có thể sử dụng bộ 200 chỉ dấu di truyền này để dự đoán khả năng bị rụng tóc nghiêm trọng ở nam giới, mặc dù kết quả áp dụng cho các quần thể lớn hơn là cho từng cá nhân.

Cẩm Tú

Theo Huffingtonpost